Mur Bruket i Karlstad AB har breda kunskaper och kan tillhandahålla ett stort antal tjänster. Exempel på detta är murning och putsning av eldstäder och kakelugnar. Andra tjänster är fasadrenovering, puts och fasadmurning. Förutom detta genomför vi kakel- och klinkersättning när det gäller exempelvis badrumsrenovering, kök och dylikt. Vår specialitet är murning och plattsättning, kakelugnar samt fasadrenovering.

Företaget är behöriga att utföra våtrum, kakelugnar, skorstenar och eldstäder.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss!